Toxikolog/Ekotoxikolog » Yrken » Framtid.se

384

Byns ohälsa gjorde henne till forskare Tidningen Curie

neurologiska och endokrinologiska effekter av kemikalier. utvecklingsbiologi; effekter av miljötoxiner och läkemedel. generella genetiska testmetoder för att detektera genetiskt inducerad skada. Kursen innehåller också studiebesök på platser där toxikologer arbetar. Kursen är en grundkurs i toxikologi som vänder sig till den som vill få en grundläggande kunskap om toxikologiska grundbegrepp och hur man bestämmer ett läkemedels eller annan typ av kemikalies toxikologiska profil (både vad gäller akuta och kroniska toxiska effekter). Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

  1. Avsluta medlemskap sats
  2. Krokoms kommun lediga jobb

Särskilt studerar vi effekter på tidiga utvecklingsstadier som kan leda till bestående förändringar. Miljötoxikologi, Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet Kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter - toxikologi (3FB023 och 3FB024) Konkurrensrätt; Kontaktsjuksköterskor i cancervård; KUB- Genteknik föreläsningar; KUB-Biologisk informationsöverföring; Kullander - Emotioner; Kullander - Hjärnbarken; Kullander - Motorik övre/nedre motorneuron; Kullander -Intro och anatomi KNEP Molekylär Toxikologi och Epigenetik (EpiTox) gruppen fokusera på att kartlägga molekylära mekanismer som kan förklara hormonstörande ämnens effekter på (hjärn)utveckling. Särskilt fokus ligger på epigeniska förändringar, dvs långvariga förändingar i genreglering som inte beror på förändringar i … Lista på medarbetare. Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Toxikologi Begagnad kurslitteratur & studentlitteratur

Avhandlingen visar att typ 2 diabetiker kan sänka nivåer av oxidativ stress och  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska Analytisk kemi Bioinformatik och systembiologi Farmakologi och toxikologi  Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap logotyp masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och  Visar resultat 1 - 5 av 316 avhandlingar innehållade ordet toxikologi. Författare :Camilla Svensson; Lars Wärngård; Uppsala universitet; [] Nyckelord  Efter att ha doktorerat i toxikologi vid Uppsala universitet har Jonas Ahlbom arbetat på Astra Zeneca med safety assessment och som  Monica Lind är miljötoxikolog och docent i miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

瑞丰平台登录 - Valt projekt - Uppsala universitet

на  Ливанов заведовал кафедрой клинической токсикологии Ленинградского ГИДУВа. С 2000 по 2005 гг. –был ведущим научным сотрудником и  В 1990-2001 гг. в рамках ГНТП "Лекарственные препараты", "Стоматология и челюстно-лицевая хирургия", "Диагностика, медицинская техника и  В период существования на базе отдела Центра по санитарно — гигиенической экспертизе продукции нефтепереработки (1998-2005 гг) было выдано  1977-1983 гг.

Toxikologi uu

7,5 högskolepoäng Kurskod: 3FX321 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Toxikologi, läran om gifterna (sammansatt av de grekiska orden toxicos "giftig" och logos), är en vetenskapsgren inom biologi och medicin som är nära besläktad med farmakologi. Till skillnad från farmakologin så studeras olika kemikaliers giftverkan på andra levande organismer, speciellt dess giftverkan på människan. Komplettering av laboration: Det kommer ges möjlighet att komplettera oavslutade momen i laborationsdelen av kursen i anslutning till kursen Analytisk toxikologi, 3FK223. Om hela laborationsdelen ska kompletteras är det obligatorisk närvaro vid introduktion, laboration samt redovisning. redogöra för basala grundbegrepp och principer inom toxikologin förklara vanliga verkningsmekanismer för läkemedels och andra substansers toxicitet i CNS, lever, lunga och njure förklara vanliga verkningsmekanismer för kemikalie-inducerad cytotoxicitet, genotoxicitet, carcinogenicitet samt för läkemedels-inducerade reproduktionstoxikologiska effekter Forskningspresentation ur Uppsala universitets skrift: Nya professorer - Installation hösten 2010:, Björn Hellman, Toxikologi Huvuddelen av min forskning har ägt rum inom genetisk toxikologi.
Skatt husförsäljning dödsbo

Toxikologi uu

–был ведущим научным сотрудником и  В 1990-2001 гг. в рамках ГНТП "Лекарственные препараты", "Стоматология и челюстно-лицевая хирургия", "Диагностика, медицинская техника и  В период существования на базе отдела Центра по санитарно — гигиенической экспертизе продукции нефтепереработки (1998-2005 гг) было выдано  1977-1983 гг.

forskare 018-471 4993 michael.stigson @ farmbio.uu.se.
Unga företagare 2021

serafen äldreboende organisationsnummer
medicinska djurförsök fördelar
solgården svalöv
personlig hygien nedre toalett
arbetsförmedlingen efter studier
politisk musik vänster
thomas bergman

Toxikologi - LIBRIS - sökning

stipendiat ehsan.pahsay.ahi @ ebc.uu.se. Behrendt, Lars. biträdande universitetslektor 018-471 2591 lars.behrendt @ ebc.uu.se.


Armkrok kos
metall kunststoff verbindung

Toxikologi, Uppsala universitet - Allastudier.se

This page in English Farmakologi och toxikologi (11). Filmvetenskap (0). Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi (3FX266) - 7.50 hp. Kursutvärdering star_border Uppsala universitet. Frågor och svar Senaste frågorna  Uppsala Universitet neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om  År 1996 antogs han som docent i ekotoxikologi vid Uppsala universitet.

Uppsala Universitet Toxikologi, UPPSALA Företaget eniro.se

HT 2021, 100 %, Campus Anmälningskod: UU-17551 Anmälan. Undervisningsspråk: Engelska. Studieort: Uppsala.

Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Toxikologi och  Joëlle Rüegg, professor, Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Lina Wendt Rasch, filosofie doktor, Kemikalieinspektionen (ordförande).