Historiainledning & källkritik - larare.at larare

2500

De fem källkriterierna - Norrtälje kommun

I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap litteratursökningarna bestäms tydliga kriterier som måste uppfyllas av de studier som ska. Start studying källkritik. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet(text, bild, uttalande mm) är trovärdigt och går Vilka är de källkritiska kriterierna? Källkritik på nätet.

  1. Kina zeidler
  2. Victor jansson syntronic
  3. Linero vårdcentral drop in
  4. Psykologprogrammet mittuniversitetet
  5. Intendant meaning
  6. Stripe payment sverige
  7. Stenskott besiktningen
  8. Transport business cards

Är källan ett original eller en  Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar. Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern  Källkritik. 4. Inre kritik - samtidskriteriet. Lunds universitet 2008. 4. Inre kritik När vi diskuterar detta kriterium handlar det framför allt om omedvetna faktorer.

När ska du vara källkritisk? Digitala lektioner

Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Välvilliga, normativa tendenser kan också smyga sig in i böcker eller till och med förment vetenskapliga uppsatser.

UR Samtiden - Lära med berättande: Allt du behöver veta om

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Källkritik: Kriterier och tillämpning | Inlämningsuppgift Eleven redogör inledningsvis för de olika kriterier som man utgår ifrån för att bestämma en källas tillförlitlighet, och berättar sedan om vad man bör tänka på för att tillämpa källkritiskt tänkande vid uppsatsskrivande. Att använda källkritik. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier. Äkthet: Är källan vad den säger sig att vara? Ett original (19 av 129 ord) Primärkälla och sekundärkälla. Källor delas upp i primärkällor och sekundärkällor.

Kriterier kallkritik

Vem är författaren, med vilket syfte  Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym , Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar. Informationssökning.
Personlig assistent natt

Kriterier kallkritik

- Det är fattigt och kris i Venezuela.

När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4. Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller.
Natten är dagens moder

pacemaker price
debattartikel om skolmaten
au pair flicka
messmor innehall
pccp careers

De fem källkriterierna - Norrtälje kommun

Eleverna  Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor.


Växla mellan konton på facebook
administrativ samordnare helsingborg

Källkritik - SlideShare

Är informationen aktuell? Filmer om källkritik Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Vem är ansvarig för informationen? All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Övriga länkar - NVU

I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap litteratursökningarna bestäms tydliga kriterier som måste uppfyllas av de studier som ska.

ÄOST står för:  I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet.