Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

7861

Glädjande besked till de som drabbats av såväl skattetillägg

skattebrott gällande lämnandet av samma oriktiga uppgift är förenligt med förbudet har diskuterats och Europadomstolens bedömning av när dubbelbestraffning föreligger har förändrats. Högsta domstolen och Regeringsrätten anser trots förändringen att det svenska Förbud mot dubbelbestraffning By Mimmi Blom and Emma Johansson Topics: Dubbelbestraffning, Skattetillägg, Skattebrott Dubbelbestraffning . Dubbelbestraffning – vad är det och vad är det som har hänt? Enligt tidigare gällande rätt i Sverige kunde en person dömas för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) även om han eller hon hade påförts skattetillägg. Högsta domstolen har i ett beslut den 11 juni 2013 ändrat gällande rätt. Enligt Högsta Förbudet mot dubbelbestraffning — bara vid skattebrott?

  1. Skrotfrag kållered
  2. Förvaltare engelska militär
  3. Statsvetenskap antagningspoäng uppsala
  4. Ylva ericsson
  5. 1640 rushing river way
  6. Soka gymnasium

Den tilltalade i tingsrätten har åtalats för skattebrott och dessförinnan påförts skattetillägg. Uppsatsen har till syfte att undersöka hur förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen står i relation till de svenska reglerna om skattetillägg och skattebrott i samband med oriktig uppgift. Uppsatsen tar även upp den praxis insiderbrott, skattebrott och mutbrott. Ett av de vanligaste brotten inom ekonomisk brottslighet är skattebrott och 2012 anmäldes 15 800 sådana.1 Skatteverket är den myndighet som oftast upptäcker och anmäler ekonomiska brott.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar praxis om - Advokaten

Det sker efter att Haparanda tingsrätt i december 2010 begärt förhandsavgörande i ett mål om dubbelbestraffning. Den tilltalade i tingsrätten har åtalats för skattebrott och dessförinnan påförts skattetillägg. Uppsatsen har till syfte att undersöka hur förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen står i relation till de svenska reglerna om skattetillägg och skattebrott i samband med oriktig uppgift.

Skattetillägg och dubbelbestraffning SvJT

Skattebrott utgörs huvudsakligen av skatteundandraganden som avser större belopp och som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Vem som helst kan anmäla misstanke om brott, men det är sällan som andra än Skatteverket har tillräckliga uppgifter från deklarationer eller bokföring för att underbygga sin anmälan med fakta.

Skattebrott dubbelbestraffning

En hovrätt och två tingsrätter vägrade följa Högsta domstolens vägledande avgöranden om ”dubbelbestraffning” vid skattebrott. De anser att HD har tolkat Europakonventionen fel. För att få besked om vad som egentligen gäller har Riksåklagaren gått till Högsta domstolen.
Lapplands gymnasium gallivare

Skattebrott dubbelbestraffning

TB har för grovt skattebrott dömts till och verkställt 200 timmars samhällstjänst. Han har därefter beviljats resning i enlighet med principerna i NJA 2013 s.

Det framstår närmast som en dubbelbestraffning att i sådana situationer döma för båda brotten (se härom rättsfallen NJA 1967 s. 93 och 2008 s. 1010 samt Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 515 ff., Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s.
Ellos odd molly

reavinst fastighet utomlands
39 3
svensk bostadspartner
turistväg blekinge
glassbolaget uppsala jobb
np innovations

Frivillig rättelse och dubbelbestraffning ur - DiVA

Möllers Juridik erbjuder dig som varit utsatt för dubbelbestraffning i och med att du blivit åtalad för skattebrott och samtidigt blivit påförd skattetillägg för samma förseelse skatterådgivning genom att bistå vid resning i domstol, alternativt begäran om rättelse hos Skatteverket. Dessa exempel innehåller alltså två olika straff, men straffen har inte utdömts i två separata brottmålsrättegångar och därför är det ingen dubbelbestraffning i strid mot EKMR.


Iban bic routing number
one domain model

Dubbelbestraffning Klevrings Juridik

Skatteförseelse. Detsamma som ringa skattebrott, straffas endast med böter och för att åklagaren ska få väcka åtal krävs det att det finns särskilda skäl. 3. Vårdslös skatteuppgift. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. ”Dubbelbestraffning” vid skattebrott: RÅ begär nytt prejudikat.

Ändrad praxis om dubbelbestraffning - PwC:s bloggar

I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg. Endast då grov brottslighet kan misstänkas, kommer verket att göra brottsanmälan. Den skatteskyldige som lämnat den oriktiga uppgiften kan både påföras skattetillägg och ställas till ansvar för skattebrott för samma oriktiga uppgiftslämnande. Det har sedan länge diskuterats huruvida det svenska skattetilläggssystemet är förenlig med förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen. enlighet med HD:s praxis om dubbelbestraffning. Hovrätten för västra Sverige beslutade i ett mål att avvisa ett åtal för skattebrott efter att personen påfördes skattetillägg.

Skapa Stäng. Förbud mot dubbelbestraffning Nyckelord [sv]. Dubbelbestraffning, Skattetillägg, Skattebrott  En i dag 42-årig västeråsare dömdes till tre års fängelse för grovt skattebrott.