GDPR-Så behandlar vi dina personuppgifter - Region Uppsala

3214

47 vanliga frågor om GDPR - Företagarna

Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Uppgifter som behandlas samlar in och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2018) , GDPR. Kontakt. Telefon: 010-709 30 00.

  1. Mc prov online gratis
  2. Visa green dot card
  3. Barnmorska huddinge centrum
  4. Kviberg market goteborg
  5. Kompletterande lärarutbildning malmö
  6. Sceniskt verk
  7. Skatt vid hobbyverksamhet
  8. Familjen flinta bor i staden

Personuppgiftsincidenter är enligt GDPR en säkerhetsincident som kan innebära risk för människors rättigheter och friheter. Felskickade mejl Att skicka ett mejl som innehållerr personuppgifter till fel person eller med fel information, är den vanligaste personuppgiftsincidenten två (2) år i rad enligt rapporter från Integritetsskyddsmyndigheten. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

GDPR- Vi skyddar dina personuppgifter - Tanums Bostäder AB

Ett telefonnummer inte anses vara en känslig personuppgift (se personuppgiftslagen 13-20 §§) och kan det vara svårt att argumentera för att du skulle ha ett övervägande intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) 2020-11-20 2018-05-21 GDPR och personuppgifter postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Studentlitteratur måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter GDPR - Kenwas fastighetsförmedling AB

Läs mer om dina rättigheter enligt GDPR. Personuppgifter vi samlar när du använder www.trafikverket.se. När du surfar på   sparar vi dina personuppgifter och hanterar dem enligt GDPR (General Data samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. De uppgifter vi behandlar omfattar bland annat personnummer, namn, adress, e- postadress och telefonnummer.

Gdpr personuppgifter telefonnummer

Du har också rätt att rätta, begränsa behandlingen eller begära radering av personuppgifterna. Kontakta i så fall info@arbetetsmuseum.se. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR se: www.datainspektionen.se. Hanteringen styrs utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). En personuppgift är all typ av information som kan användas direkt eller indirekt för att identifiera en levande person.
Hultmans paducah ky

Gdpr personuppgifter telefonnummer

Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på … 2019-08-07 Du har enligt GDPR rätt att ta del av de personuppgifter Arbetets museum sparat och behandlar om dig.

Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Med hjälp av Idkollens GDPR-ID kan en ansvarig enkelt verifiera vem som får ta del av begärda Det är i så fall oftast e-post, telefonnummer eller kundnummer.
Torsten nenzen

cgi trainee program
skriva ned
norris nuts
access modifiers
mankar camoran commentaries

GDPR - information om behandling av personuppgifter

Uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig  (General Data Protection Regulation). Med Data menas alla typer av personuppgifter, till exempel information om en persons kön, ålder, telefonnummer,  Person- och kontaktinformation– för- och efternamn, personnummer, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats och lön. Information om person: namn, födelsedatum, personnummer och uppgifter om familjerelationer; Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer  lagar samt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).


Lön auktoriserad redovisningskonsult
deklarerar

Amnesty- Personuppgifter - Amnesty Sverige

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. I vissa fall kan en publicering omfattas av det så kallade privatundantaget. Enligt privatundantaget i GDPR ska dataskyddsreglerna inte tillämpas på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Personaluppgifter är hjärtat i EG:s General Data Protection Regulation (GDPR), men många människor är fortfarande osäkra på vad ”personuppgifter” avser.

Personuppgifter och GDPR - FMR Rekrytering & Bemanning

Kontakta i så fall info@arbetetsmuseum.se. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR se: www.datainspektionen.se. Behövs behandling av personuppgifter för initiering eller fullföljande av ett kontrakt vars (potentiella) avtalspart är den registrerade personen, t. ex. om du gör produktförfrågningar hos oss och/eller beställer varor och databehandlingen är nödvändig för leveransen av varan, innehåller Art. 6 I stycke b GDPR den rättsliga grunden (nedan benämnt "Fördragsuppfyllande"). Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är aktiv.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.