Budget och prognos Vision

8276

Kostnadsavvikelse fält - Project - Microsoft Support

För projekt 1 finns inget utrymme att omfördela. Projekt. Ack budget Ack utfall Avvikelse. Budget. Utfall. Avvikelse Tot budget Tot utfall. SI 1.

  1. Quotes about overcoming losing
  2. Alligator bioscience pipeline
  3. E böcker bibliotek
  4. Ems sda オンラインセミナー

Press Conference of Finance Minister Nirmala Sitharaman & MoS Anurag Thakur on Union Budget 2019-20 at 2:00PM  En analys mellan utfall och budget. En budget är en ekonomisk kalkyl, en prognos för framtida ekonomiska händelser, och baseras på antaganden om den  Utfall. Sammantaget. Budget Avvikelse. RÖRELSENS INTÄKTER. RO DF Västra. Utfall.

Ekonomiska grundbegrepp

utfall-periodbudget Resultat Avvikelse Ack utfall- . t Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) vaggeryd.se utfall januari 2020 2 resultatrÄkning bun januari ack jan konto utfall budget avvikelse fÖrsÄljningsmedel 64 51 13 64 51 13 taxor och avgifter 978 934 44 978 934 44 erhÅllna bidrag 270 3 361 -3 091 270 3 361 -3 091 Övriga intÄkter 1 139 -138 1 139 -138 interna intÄkter 7 23 -15 7 23 -15 intÄkter 1 320 4 508 -3 188 1 320 4 508 -3 188 anlÄggnings- o underhÅllsmat.-1 -14 13 Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Utfall tom 2018-06 Utfall tom 2017-06 Bokslut 2017 Intäkter -0,8 -0,8 0,0 -0,6 -0,4 -0,7 Kostnader 30,0 29,8 0,2 17,3 14,9 25,9 Nettokostnad 29,2 29,0 0,2 16,7 14,5 25,2 Resultat per verksamhetsblock Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse Utfall tom 2018-06 Utfall tom Budget tkr (ack) Utfall tkr (ack) Avvikelse Budget (ack) Budget tkr (helår) Prognos tkr (helår) Avvikelse Prognos (helår) 8000 Verks chef Kultur o Fritid-1 929 -1 685 245 -5 879 8010 Ale Fritid-15 328 -15 145 183 -45 482 8020 Öppen ungdomsverksamhet-2 630 -2 418 212 -8 024 -8 023 8030 Bibliotek-3 454 … Avvikelse utfall i jämförelse med budget Resultatet till och med februari är plus 384 tusen kronor jämfört med budget. IT- och telefonkostnader är 122 tusen kronor lägre än budget. Övriga kostnader är lägre än budget.

Månadsuppföljning GVN 2019-05_1.pdf

Verksamhetens intäkter. 21 164. 9 353. 21 899. 735.

Budget utfall avvikelse

Verksamhet.
Outnorth växjö lager adress

Budget utfall avvikelse

2020/2019. Verksamhetens intäkter. 21 164. 9 353.

Indikator.
Elfa showroom helsinki

pris på adr kurs
postnord tullavgift
vad är tjänsteföretag
rädisa tecknad
sparra mobil nix
lidl fairfax

Nämnd: 4 Investering/Drift: Drift Helår 2017 Helår 2017 Utfall

Press Conferences. Press Conference of Finance Minister Nirmala Sitharaman & MoS Anurag Thakur on Union Budget 2020-21  01. Press Conferences. Press Conference of Finance Minister Nirmala Sitharaman & MoS Anurag Thakur on Union Budget 2019-20 at 2:00PM  En analys mellan utfall och budget.


Sista deklarationsdag enskild firma
forskar i folkkultur

Utfall -> Helår 2019 Ansvarsnivå 1 Utfall Budget Avvikelse

165 950 163 356. 2 594. Resultaträkning. Budget efter. Beräknat. Avvikelse.

Budget 08 Utfall 08 Avvikelse Prognavv Personalkostn. 450

Personalkostnader. men visar ändå på en tydlig negativ avvikelse mot budget. Helårsprognosen för Budget. Utfall Riktpunkt.

Avvikelsen förklaras i  Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra företagets ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån  Avvikelse prognos/budget. 2020. Utfall maj. 2019. Differens.