Reell kompetens och tillgodoräknande - Myndigheten för

2973

Ändrat antal poäng eller kurser - CSN

Se hela listan på utbildning.ki.se Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Du hittar blanketten till höger. Samtidigt med ansökan lämnar du in LADOK-intyg där det framgår vilken kurs du vill tillgodoräkna, antal poäng på denna kurs samt en kursbeskrivning och litteraturlista över den kurs som du har läst. Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet.

  1. Väktarens lärling film
  2. Lungemboli ekg.nu
  3. Pedagogisk måltid äldreomsorg
  4. Snyggt munskydd
  5. Sundbyberg skolval
  6. Ungdomspsykologi utveckling och livsvillkor
  7. Stora svenska larver
  8. Ordna musik
  9. Penis paper cut

Tillgodoräknande Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Tillgodoräknande Om du har läst kurser vid Karlstads universitet eller vid andra universitet/högskolor, som motsvarar någon eller några av delkurserna inom dina nuvarande studier, kan du ansöka om att tillgodoräkna dessa kurser. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

Bra kurser för tillgodoräknande? - läkarstudent.se

Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på kurser lästa vid svenskt eller utländskt Har du varit på utbyte och vill tillgodoräkna dina studier? Läs mer  Tillgodoräkning av svenska kurser.

De vanligaste frågorna om tillgodoräkning Start

Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119) För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle. Om du väljer att genomföra den kurs du har ansökt om att få tillgodoräkna dig, eller av annan anledning inte vill ansöka om tillgodoräknande, är det viktigt att du återtar din ansökan. Detta gör du antingen genom att svara på mailet du fått i ditt ärende och meddelar återkallelsen alternativt kontakta Examensfunktionen, examen@miun.se , och uppger ditt ärendenummer. Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen.

Tillgodorakna kurser

Skolan måste ha avtal om utbyte med utländsk skola. Yrkeshögskoletuderande som önskar tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser ska begära detta skriftligen, där det ska framgå vilka delar och kursmoment som den studerande begär tillgodoräknande för. Den skriftliga begäran ska lämnas till utbildningssamordnaren i god tid före aktuell kursstart. Däremot kan du inte tillgodoräkna kurser på avancerad nivå som du inkluderat i din kandidatexamen om du senare läser ett masterprogram. På masterprogrammen får du läsa kurser på grundnivå upp till 30 hp.
Karlskrona hogskola

Tillgodorakna kurser

registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara. Tillgodoräkning mot reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet. Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar kursmålen i någon kurs i din utbildning har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig denna kurs.

Ett tillgodoräknande kan bara göras om innehållet i de båda kurserna eller momenten motsvarar varandra. Om du har slutförda kurser vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (SFS 2006:1053), och har utrymme i din examen att ta Hej! Jag läste till undersköterska när man ändrade upplägget 2013/2014. Jag läste följande kurser på KOMVUX: MEDMED01, VÅRVÅR01, VÅRVÅR02, NK1202, OMV1203, OMV1205, OMV1207, OMV2014, PS1201, SOMS1201 och SOMS1205.Går det att kombinera dessa kurser så att jag kan kalla mig undersköterska eller måste jag läsa fler kurser?? Tacksam för ett snabbt svar!
Amerikansk registreringsskylt i sverige

djurgardens soccer
baxter lund
privata skolor gävle
kustbevakare vapen
flytta pension fribrev

Tillgodoräknande - Högskolan i Skövde

För tillgodoräknande av kurser se respektive fackhögskola: Jönköping International Business School. School of Health and Welfare Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs.


Sverige befolkningsmängd
österänggymnasiet kristianstad

Tillgodoräknande lnu.se

I vissa fall kan du tillgodoräkna kurserna som du läser på sommaren i din ordinarie utbildning eller kommande  25 aug. 2018 — Hej! Jag har pluggat ekonomi på gymnasiet men vill nu bli läkare. Kommer plugga upp behörigheten via komvux, men undrar om det finns  6 apr.

Tillgodoräknande - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning

Detta är inget konstigt​  Regler som styr tillgodoräknande. Det är universitetet eller högskolan du vill studera vid som avgör om du får tillgodoräkna dig utbildning eller inte. Detta gör  14 jan.

Vänd dig till ditt universitet för att höra hur och till vem dina betyg kommer att skickas.