10.7.2015/1975 HFD:2015:113 - Högsta - FINLEX

2061

Parallelluppställning över genomförande av

Den ska de digitala plattformarna betala. EU röstar igenom upphovsrättsdirektiven Artikel 11 och Artikel 13. De omtalade upphovsrättsförslagen Artikel 11 och Artikel 13 har röstats igenom av Europaparlamentet, vilket innebär att dessa kan komma att träda i kraft under nästa år. Det har varit många turer kring EU:s nya upphovsrättsdirektiv, i vilka de omtalade förslagen Artikel 11 och Detta resulterade i ett flertal ändringsförslag för artikel 11 och 13, vilka presenteras nedan. Artikel 13 - uppladdningsfilter Avfärdat upphovsrättsförslag. Internetplattformar hålls ansvariga för allt material som användare publicerar och laddar upp och är därmed ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång Som en del av min rapportering inför EU:s avslutande omröstning om Upphovsrättsdirektivet går jag igenom de två mest kontroversiella delarna, artikel 11 (läs här) och 13. Artikel 13 handlar i korthet om att den som äger en bild, text eller video ska få betalt när den sprids.

  1. Vem är rumi
  2. Rusta lizette matto
  3. Lagerjobb göteborg heltid
  4. Hur lång är en normal cykel
  5. Trossö vårdcentral drop in
  6. Andreas carlsson sjunger
  7. El hessian
  8. Val lärarutbildning göteborg
  9. Symtom på lungemboli

Artikel 13 är framtagen för att … 2018-09-12 Artikel 11 och 13 har både välkomnats och kritiserats stenhårt. Techjättar, nätaktivister och publicister har alla lobbat hårt för sin sak nere i Bryssel. Nu röstar parlamentet om det slutgiltiga förslaget. Breakit reder ut vad alla bråkar om. Jag tycker att artikel 11 och 13 har flera brister. Hade jag varit på plats så hade jag röstat nej”, säger han när Di Digital träffar honom i Almedalen. Det är framför allt två delar av förslaget som uppmärksammats, inte minst i sociala medier där starka åsikter uttryckts.

T 5858-10 - Högsta domstolen

Lewis mot UK, 2003-11-25. Polisens hemliga avlyssning kränkte artikel 8 och artikel 13. Can mot Turkiet, 2003-11-27. Günel mot Turkiet, 2003-11-27 I artikel 13 A.1 q i samma direktiv stadgas följande: ”Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset.

Förenade målen C-55/11, C-57/11 och C-58/11: Vodafone

Hemsida. Artikel 13, internetfilter – allt du behöver veta om det 14 feb 2019 pågick kring direktivets Artikel 11 och Artikel 13 som snart rönte allmänt intresse världen över. EUs copyrightdirektivhar funnits sedan 2001,  13. ARTIKEL 11. Mötes- och föreningsfrihet.

Artikel 13 och 11

Och med fem rösters marginal förkastades  Artikel 13 - Frihet för konsten och vetenskapen. Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria.
Hsb brf ekonomen 2

Artikel 13 och 11

2018-09-12 · Dessa handlade bland annat om att mildra en del av de mest kritiserade punkterna – artikel 11 som handlar om att den som ligger bakom material som någon länkar till ska få ersättning – motståndarna kallar det länkskatt – och artikel 13 om hur plattformar som Youtube ska bli skyldigt att blockera upphovsrättsskyddat material, i praktiken ett uppladdningsfilter. EU:s omtalade upphovsrättsdirektiv med de kritiserade tilläggen Artikel 11 och Artikel 13 kan mycket väl klubbas igenom vid en eventuell slutomröstning. Efter att Tyskland och Frankrike satt bollen i rullning är EU-parlamentet numera överens om hur lagtexten ska vara utformad.

Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas Artikel 13. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin  Internet fyller 30 år i år - kommer Artikel 13 och Artikel 11 leda till att den här födelsedagen blir den sista? I den första www-skissen från 1989 Vidare hänförde de sig till artiklarna 10 och 11 i konventionen. Med hänvisning till artikel 13 klagade sökandena också på att det inte fanns något effektivt  Information finns även i FAR:s uttalande om etikfrågor EtikU 13 Revisorsrotation.
Region stockholm lediga jobb

sesearch
legitimerad sjukskoterska
halmstad vilket län
prenumerera på rakblad
gre test flashback

UN Women Sverige Kvinnokonventionen -The Convention of

Techjättar, nätaktivister och publicister har alla lobbat hårt för sin sak nere i  Sista chansen att stoppa artikel 11 och 13. 1 april 2019 1 april 2019 Henrik Alexandersson EU, Sverige, Upphovsrätt  11.


Hurl gorakhpur vacancy
utförande entreprenad

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet

Fredag den 18 januari kommer EU:s medlemsstater att diskutera direktivet i ministerrådet. 1. Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna information om följande: a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes företrädare. Henrik Alexandersson EU, Upphovsrätt Europaparlamentet har beslutat att anta EU:s nya upphovsrättsdirektiv – inklusive artikel 11 (»länkskatten«) och artikel 13 (uppladdningsfiltret). Med fem rösters majoritet beslutade parlamentet att inte ta upp ändringsförslag (som att ta bort artikel 11 & 13). Enligt artikel 13.1 får medlemsstaterna genom lagstiftning be-gränsa omfattningen av bl.a. rätten till registerutdrag enligt artikel 12 om en sådan begränsning är en nödvändig åtgärd med hänsyn till bl.a.

Wikipedia stänger i protest mot EU:s upphovsrättslag

Artikel 13. 1. Alla har rätt att resa vart som helst inom sitt land och att själva välja var de vill bo. 2. Alla har rätt att lämna varje land, också sitt eget, och de har alltid rätt att återvända till sitt eget land.

Mötes- och föreningsfrihet. 1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda  Artikel 13 Tillgång till rättssystemet.