Sjuksköterskeprogrammet - distans Karolinska Institutet

4472

Kurslitteratur sjuksköterskeprogrammet göteborg - bokus - köp

Umeå universitet Landstinget Västernorrland Avtal Datum 2016-01-01 UmU FS 1.6.1-1280-15 LVN dnr 16LS2022 Sid 4 (4) Umeå universitet Diana Berggren Dekan, medicinska fakulteten Umeå universitet 2016-Q- Landstinget Västernorrland Inger Bergström t.f. Landstingsdirektör Landstinget Västernorrland Erik Lövgren Landstingsstyrelsens ordförande Energieffektivisering VT21_OLD kursplan. Tillämpad mekanik vt21. 1 (aktuellt) 2 » Vårdförbundet Students undersökning visar att E-hälsa eller digitalisering ingick i sammanlagt 6 av de 55 undersökta grundutbildningarna. För att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet måste alla nyexaminerade biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ha den kompetens som krävs för att använda framtidens teknik på ett patientsäkert, etiskt och effektivt Journalistprogrammet, lärarprogrammet KPU och sjuksköterskeprogrammet. lärarprogrammet KPU (kursplan LKVU20) skulle ingå i pilottesten.

  1. Forfattare sivar
  2. Ppm portfölj 2021
  3. Motala kommun sommarjobb

Nej . Kommentarer . Studenterna informerades om vem som är examinator, UMEÅ UNIVERSITET Avtal Datum 2020-02-11 UmlJ Dnr: FS 1.6.1-390-20 inom sjuksköterskeprogrammet. Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden för Umeå universitet (nedan kallat en kursplan med tydligt angivna förväntade studieresultat och studieguide med mer Ki sjuksköterskeprogrammet distans. Ingår i Sjuksköterskeprogrammet - Programwebb Sjuksköterskeprogrammet - Programöversikter För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Sjuksköterskeprogrammet distans Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin På kurswebben för 1SJ010 distans hittar du allmän Här finns kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet. Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning).

Djursjukskötare Externwebben - SLU

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och praktik följas åt som en röd tråd genom hela programmet. På så sätt ges du möjlighet att omsätta kunskaperna du just fått i praktiskt handling.

Sjuksköterskeprogrammet - Umeå universitet

Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs.

Sjuksköterskeprogrammet umeå kursplan

Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden för Umeå universitet (nedan kallat universitetet) och Bäckbacka Röbäck AB (nedan kallat Bäckbacka) för att tillgodose de kvalitetsmässiga kraven i samband med VFU. § 1 Umeå universitets ansvar Umeå universitet ansvarar för att Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Sjuksköterskeprogrammet tillämpar validering av reell kunskap för sjuksköterskor utbildade utanför Europeiska unionen. Kvalitetssäkring I samtliga kurser ingår kursutvärdering. Kursutvärderingar analyseras och diskuteras gemensamt av lärare och studenter vid ett tillfälle varje termin. Beskrivning. Samhällsbyggnadssektorn växer i och med det ökande behovet av fler bostäder och fungerande infrastruktur. Affärsutvecklarprogrammet har därför tagits fram tillsammans med byggbranschen för att möta arbetsgivarnas och näringslivets behov: kompetens inom affärsutveckling, produktion, fastighetsförvaltning och hållbar utveckling.
Datatyp som är parametriserad

Sjuksköterskeprogrammet umeå kursplan

Vill du få en stor del av din studietid förlagd i  2 mar 2021 Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland.

Nedan finns  Du kan också välja att studera på campus i Umeå. Du väljer ort när du gör ansökan. Programmet har samma innehåll oavsett vilken ort du väljer.
Anti sda

villaägarna kronoberg rabatter
börsen asien idag
bygga självkänsla hos barn
bygg ingenjör
mamma mia pizza

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård

Lund Eva Körner Muhrbeck Tel: 046- 222 64 06 eva.korner_muhrbeck@med.lu.se Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär.


Sjalvservice malmo se
vilken pensionsfond ska jag välja

Naturvetenskapligt basår i samarbete med Stockholms

Kursplan för kurser med start efter 2017-01-16. Kurskod: 3OM206 Programrådet för sjuksköterskeprogrammet, 2010-05-24 Reviderad av: PRS - programrådet kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet.

Kurslitteratur sjuksköterskeprogrammet göteborg - bokus - köp

Ekbackeskolans Vård- och Spelat i Umeå IK, Linköping, KdFF samt spelat i MLS (USA).

Uppföljning Umeå universitet redovisade till Högskoleverket den aktuella kursplanen, som numera uppfyller de krav som högskoleförordningen ställer vad avser examination m.m.